понедельник, 18 февраля 2013 г.

Очень полезные ссылки!
 http://inst-odessa.blogspot.com/ - адрес  блога Одесского областного института усовершенствования учителей
 http://ore.edu.pl/ - адрес ОРЕ (польского партнера проекта)
http://www.sae-ukraine.org.ua/ua/ - Львовский сайт проекта


четверг, 31 января 2013 г.

Звіт опікунів шкільного клубу підприємництваЗвіт
опікунів шкільного клубу підприємництва

1.      Область  Одеська
2.       Назва навчального закладу  Одеська спеціалізована школа №117 І – ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

3.      Контактні дані навчального закладу 65026, Україна, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд 18. Тел.+38-048-725-83-52.
4.      Назва шкільного клубу підприємництва  «УХ!» (УСПІХ!)
5.      Дата заснування ШКП 04.11.2012
6.      Імена опікунів ШКП  Наталія Вікторівна Стаценко;
                                              Анастасія Ігорівна Корнєва
7.      Кількість учасників ШКП  - 15
8.      Час проведення засідань – кожного понеділка
9.      Реалізовані заходи ШКП

Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1
04.11.2012
Організаційні сбори
Організація ШКП
2
08.11.2012
Гра «Чародії»
Психологічне знайомство з членами клубу
3
08.11.2012
Створення служби ІТ-менеджмента
ЗабезпеченняІТсупроводження та комунікацій
4
15.11.2012
Психологічний тренінг
Тренінг самовизначення та са-
мопознання
5
22.11.2012
Бізнес-план
Варіанти створення бізнес-
стратегій

10.  Заплановані заходи ШКП

Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1
28.01.2013
SWOT-аналіз
Планування у бізнесі
2
04.02.2013
Інтернет-як інструмент
Розвитку бізнесу
Знайомство з ІТ – технологі-
Ями в бізнесі
3
18.02.2013
Бізнес комунікації
Навички роботи з клієнтами
4
04.03.2013
Маркетінг
Основні поняття вивчення
 ринку
5
18.03.2013
Брендінг
Поняття та застосування
6.
08.04.2013
Управління персоналом
Основні поняття
7.
15.04.2013
Корпоративна  культура
Ділова гра
8.
13.05.2013
Особиста ефективність,
та управління часом
Основні поняття
9.
20.05.2013
Особиста ефективність,
та управління часом
Ділова гра
10
Один раз на місяць
Благодійність
Заходи відповідно плану
11
Один раз на місяць
Економічна гра «Ринок»
Ділова гра
12
Протягом навчального
року
Видання книги «Історії
успіху наших батьків»
Бізнес-проект
13
Протягом навчального
рок
Реалізація проекту
«Містецтво – дітям»
Благодійні заходи


        Директор Одеської СШ №117                                                                         Н.В. Стаценко
                  

среда, 23 января 2013 г.

П Л А Н роботи


П Л А Н
1.     Організаційні заходи : засідання  ШАП «УХ!» 2 рази на місяць.
2.     Проектна діяльність динамічних міні груп.
3.     Теми семінарських занять та круглих столів
3.1Бізнес-план – грудень 2012 року
3.2Планування у бізнесі: SWOT-аналіз  - січень 2013
3.3Інтернет, як інструмент розвитку бізнесу  - лютий 2013
3.4Бізнес – комунікації. Робота з клієнтами- лютий 2013
3.5Маркетинг. Основні поняття. Аналіз ринку – березень 2013
3.6Брендінг – березень 2013
3.7Управління персоналом. Корпоративна культура – квітень 2013
3.8Особиста ефективність та управління часом – травень 2013
3.9Чемпіонат школи з економічної гри «Ринок» - червень
4.     Бізнес-прект – видання книги «Історії успіху наших батьків»
5.     Благодійна діяльність
5.1Реалізація проекту «Мистецтво – дітям». Проведення циклу бесід-презентацій творчості видатних композиторів та художників в дитячих колективах 2 рази на місяць:
Л. Бетховен
Й. Штраус
П.І. Чайковський
Д. Лисенко
Ван Гог
В. Васнецов
Рафаель
5.2Організація волонтерського руху – шефства над школами-інтернатами №№ 3, 4 та 5.

Емблема клубу


C Т А Т У Т шкільної академії підприємництва


C Т А Т У Т
шкільної  академії підприємництва

УХ!  (УСПІХ)
1.                   Шкільна академія підприємництва «УХ!» це добровільне об’єднання  учнів, дія якого регулюється СТАТУТОМ.
2.                   Мета створення ШАП «УХ!» - це формування в учнів знань в сфері підприємництва, економіки та інтерактивних технологій;
розвиток особистості, підприємницьких здібностей, навичок конкурентоспроможності, вмінь будування стратегій конкурентних переваг;
виховання особистісних    компетентностей, вмінь будувати стратегію розвитку.
3.                   Дійсними членами ШАП «УХ!»  можуть стати учні 9 – 11 класів Одеської спеціалізованої школи № 117, які бажають прийняти участь в її діяльності.
4.                   Членами-кореспондентами  ШАП «УХ!»  можуть стати учні 7-8 класів, з перспективою росту до дійсних членів.
5.                   Запис до ШАП здійснюється керівником на підставі заяви учня, та при згоді його батьків.
6.                   Члени ШАП мають право приймати участь у всіх проектах і заходах, згідно з планом  роботи ШАП.
7.                   Члени ШАП мають право пропонувати заходи до внесення в план роботи.
8.                   Члени ШАП повинні:
-         відвідувати засідання  ШАП;
-         приймати активну участь в роботі ШАП;
-         виконувати вимоги СТАТУТУ.
9.                   Якщо член ШАП не виконує вимог статуту, він може бути виключений  з членів клубу відкритим голосуванням  2/3 членів клубу.
10.              За якісну роботу члени ШАП нагороджуються  призами  та знаками відзнаки.
11.              План роботи ШАП затверджується директором школи.
12.              СТАТУТ  зазначається чинним з моменту його прийняття на засіданні клубу у присутності не менш ніж 2/3 членів клубу шляхом відкритого  голосування..


четверг, 6 декабря 2012 г.

Бизнес-план


План-конспект занятия по теме «Структура бизнес-плана»
На первом занятии нами был рассмотрен вариант бизнес плана  по международному стандарту Европейского банка реконструкции и развития:
1.     Титульный лист
2.     Меморандум о конфиденциальности
3.     Резюме
4.     Предприятие
4.1   История развития предприятия и его состояние на момент создания бизнес-плана, описание текущей деятельности
4.2   Собственники, руководящий персонал, работники предприятия
4.3   Текущая деятельность
4.4   Финансовое состояние
4.5   Кредиты
5.     Проект
5.1   Общая информация о проекте
5.2   Инвестиционный план проекта
5.3   Анализ рынка, конкурентоспособность
5.4   Описание производственногопроцесса
5.5   Финансовый план
5.6   Экологическая оценка
6.     Финансирование
6.1   Графики получения и погашения кредитных средств
6.2   Залог и поручительство
6.3   Оборудование и работы, которые будут финансироваться за счет кредитных средств
6.4   SWOT – анализ
6.5   Риски и мероприятия по их снижению
7.     Приложения

Второй вариант рассмотренного бизнес-плана соответствовал стандарту UNIDO – организации, борющейся за глобальное процветание, поддерживающей индустриальное развитие развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
По стандартам этой организации типовой бизнес-план должен состоять из следующих частей:
1.     Резюме
2.     Описание отрасли и компании
3.     Описание услуг (товаров)
4.     Продажи и маркетинг
5.     План производства
6.     Организационный план
7.     Личный финансовый план
8.     Оценка эффективности проекта
9.     Гарантии и риски компании
9.     Приложение

Организационное собрание


Организационное собрание учеников 9-11 классов,
посвященное созданию школьного клуба предпринимателей

04.11.12 в актовом зале одесской СШ № 117 состоялось собрание, посвященное организации школьного клуба предпринимателей.
Директор школы и преподаватель экономики Н.В. Стаценко познакомила собравшихся с целями и задачами ШКП, рассказала о проектах, реализовывать которые будут члены клуба, о видах и методах работы.
Желающие принять участие в работе ШКП получили бланки заявлений о вступлении в члены клуба и пакет документов, которые должны завизировать их родители.
Установили регламент работы клуба: четыре  заседания в месяц.
Рассмотрели проект устава клуба и одобрили его.
Члены клуба получили задание оформить документы вместе с родителями .
Был объявлен конкурс на лучшее название для клуба.
Затем была проведена  игра «Волшебники», отчет о которой размещен в блоге клуба.
Под руководством преподавателя информатики Е.В.Клейн начала работу IT-служба клуба.